Türkiye Ekonomik Yapısında Bir Holding Ne İş Yapar

Türkiye Ekonomik Yapısında Bir Holding Ne İş Yapar

Holding ne iş yapar sorusundan önce holdinglerin genel yapısına bakmamızda fayda olacaktır. Holdingler için şirketlerin bünyesine iştirak eden ve çoğunlukla da iştirak etmiş olduğu şirketlerin en büyük ortağı olan yani hâkimiyeti elinde bulunduran şirketler olarak tanımlana bilinir.

Ancak bu şekilde tanımlansa bile dünya üzerinde doğrudan ticaret faaliyetleri içerisinde olan holdinglere de rastlanılmaktadır. Holdingler için kısaca ellerinde farklı şirketlere ait hisseler bulunduran anonim şirketler de diyebiliriz.

Ülkemizde ise holding yapıları genel olarak çok çeşitli şirketlerin hisselerinin büyük çoğunluğuna hâkim olan iş adamlarının bu hisseleri ayni sermaye olarak kullandıkları anonim şirketler yapılarındadır. Ancak Türk yasaları çerçevesinde ayni sermaye koyulmasının zorlukları sebebi ile de kendilerinde başka şirket hisseleri bulunan iş adamları tarafından sermaye taahhüdünde bulunmak sureti ile holdingler de kurulabilmektedirler. Sonrasında ortaklar ellerinde olan hisseleri holdinge satarak bu satıştan elde ettikleri bedeller ile vermiş oldukları sermaye taahhütlerini kapatmaktadırlar.

Holdingler Şirketleri Tek Bir Organizasyon Çatısı Altında Toplarlar

Holdingler, başkaları yanı sıra kendilerinin de kurmuş oldukları şirketleri tek bir çatı altında toplarlar. Bünyelerindeki firmaların sermaye yapılarına ve yönetimlerine katılırlar. Kısaca onların tüm finansman, yatırım, yönetim ve organizasyon yapılarına müdahale ederler.

Holding bünyesinde yer alan şirketler çok çeşitli sektörlerde olabildiği gibi tek bir sektörde de yer alabilirler. Kurucu ortak olabildikleri gibi, mevcutta kurulmuş olan ya da kurulacak olan şirketlerin hisselerini bünyelerine katabilirler.

Şirket Birleşmelerinin Ortaya Çıkardığı Yasal Yapılar; Holdingler

Şirketlerin birbirleri arasında birleşmeleri ya da bütünleşmeleri sonucunda Holdingler olmak üzere beş ana yapı ortaya çıkar. Holding ne iş yapar konusunu anlayabilmek için bu yapıları da anlamak önemlidir. Bunlara kısaca göz atarsak;

 • Centilmenlik Anlaşmaları; Şirketlerin karşılıklı olarak güven esasına dayalı olarak ve yasal açıdan da bağlayıcı olmayan düzeyde birleşme ve bütünleşmelerine verilen isimdir. Bu anlaşmalar yazılı olabildiği kadar sözlü de olabilmektedir. Centilmenlik anlaşmaları genel olarak iki veya daha fazla şirket arasındaki rekabeti ortadan kaldırmak amacı ile ortaya çıkar. Bu anlaşmalar geçici veya sürekli olabilir.
 • Konsorsiyumlar; belli bir amaca yönelik olarak veya belli bir işi gerçekleştirmek için kurulmuş olan ortaklık veya birliklere verilen isimdir. Uluslararası şirketler belli bir amaca yönelik olarak birbirleri ile anlaşabilirler. Mesela bir köprü, baraj, elektrik santrali gibi dev yatırımlar için bu tarz konsorsiyumlar kurulmaktadır. Konsorsiyumlarda yer alan firmalar aynı ülke içerisinde olabildiği gibi farklı ülkelerde konusunda uzman ve finansman açısından güçlü şirketler arasında da olabilir.
 • Karteller; Aynı sektörde veya aynı faaliyet alanında olan birden fazla şirketin bir araya gelerek rekabeti kaldırmak ve tekelliği sağlamak amacı ile oluşturdukları yapılara kartel ismi verilmektedir. Bu yapıların amacı tekelci bir birlik oluşturmaktır. Yani diğer bir deyiş ile piyasada üstünlük kurmak ve karını arttırmak amacı ile bir araya geldiklerini de söyleyebiliriz. Karteller fiyat karteli olabildiği gibi satış ve kota karteli amacı ile de oluşabilirler. Ülkemizde ve birçok ülkede yasaklanmış olan bu yapılar da anlaşmalar genel olarak büyük gizlilik içerisinde yapılmaktadır.
 • Tröstler; Gerek ekonomik ve gerekse de yasal bağımsızlıklarını kaybetmiş iki ya da daha çok şirketin birleşmesine verilen isimdir. Tröst ve kartel birbirinden ayrı iki yapıdır. Çünkü tröstlerde birleşen firmalar bağımsızlıklarını kaybederler. Ayrıca da karteller belirli bir alanda kurulurken, tröstler farklı faaliyet alanlarından bulunan şirketlerden oluşurlar Tröstlerde karteller gibi rekabeti önleyici yapılar olması sebebi ile bir çok ülkede yasaklanmıştır.

Birleşmeye Bağlı Olarak Farklı Holding Yapıları Ortaya Çıkar

Holdingler yapılarına bağlı olarak değişik şekillerde sınıflandırılabilinirler. Holdinglerin sınıflarını anlamak holding ne iş yapar sorusuna daha iyi bir açıklık getirecektir.

 • Saf Holdingler; Şirketlerin büyük ortağı konumunda bulunan veya başka yollar ile hâkimiyeti elinde tutan holdinglere genel olarak saf holding adı verilir.
 • Karma Holdingler; Başka şirketlerin büyük ortağı olarak onlara iştirak etmek ile birlikte başka alanlarda da faaliyet içerisinde olan holding çeşitlerine verilen isimdir.
 • Yatay Holdingler; Bu tarz holding yapılarında bünyelerinde farklı alanlarda faaliyet gösteren firmalar bulunmaktadır.
 • Dikey Holdingler; Sadece bir alanda kurulmuş şirketlere iştirak eden holding yapılarına da bu isim verilmektedir. Mesela sadece demir çelik sektöründeki firmalara iştirak eden holdingler için dikey holdingler denilebilinir.
 • Ana ve Ara Holdingler; Bu sınıflandırma ise holdingin piramidin içerisindeki yerine göre yapılan bir sınıflamadır. Ana holding, holding piramidinin en tepesinde olan firmadır. Ara holding ise ikinci veya sonraki seviyelere yer alan holdinglerin genel olarak her birine verilen isimdir.

Türk Ticaret Kanununda Holding Yapısı Nasıldır

Türk Ticaret Kanunumuz da holding şirketinin veya şirketlerinin nasıl kurulacağı veya holding ne iş yapar şeklinde genel bir hüküm yoktur. Ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın holdingler ile alakalı olarak uygulamaları vardır.

Holding kurulması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine bağlıdır. Bakanlıkta sadece anonim yapıdaki şirketlerin bu konuda başvuru yapmasına izin vermektedir. Türk kanunlarında holdinglere yönelik açık ve net hükümler olmaması sebebi ile genel olarak holdingler Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan normal bir şirket kurulmasına yönelik hükümlere bağlı olarak kurulmaktadır.

Holding şirketi, bir ana ve bağlı şirketlerden oluşmuş bir şirketler topluluğu veya grubudur. Holding şirketi sıfırda kurulabildiği gibi mevcutta faaliyette olan bir şirketinde holding şirketi haline getirilmesi mümkündür. Mevcutta faaliyet gösteren anonim şirketin kendi ana sözleşmesindeki ticaret unvanı yanı sıra amacı ve konusunda değişiklik yapılması ile bu durum gerçekleşebilir. Ancak yapılacak bu değişikliler için de her halükarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından izin alınması zorunludur. Ayrıca holdinglerin genel kurularında da bakanlığın bir temsilcisinin bulunması şartı vardır.

Birlikten Doğan Gücün İsmi Hekim Holding

Hekim Holding olarak yapımızı karma bir holding yapısı olarak tanımlamak mümkündür. Çünkü bünyemizde farklı alanlarda lider konumda olan on beş farklı firmayı barındırmaktayız. Bünyemizde yer alan endüstriyel sektörleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Hazır yapı endüstrisi,
 • Yapı malzemeleri endüstrisi,
 • Boya plastik endüstrisi,
 • Gıda endüstrisi,
 • Madencilik endüstrisi,
 • Dış ticaret,

Hekim Holding olarak çatımız altında yer alan sektör devi firmalarımızın etkin yönetilmesi ile yatırım gücümüzü arttırarak Türkiye ekonomisine de destek sağlamak hedefindeyiz. Sektörler içerisinde daha geniş finansman imkânlarını firmalarımızın faaliyetleri ile sağlıyoruz. Bu da bize ulusal piyasalar yanında uluslararası ekonomik piyasalarda adından söz edilen bir firma konumunu sağlamaktadır.

Hekim Holding olarak faaliyet içerinde olduğumuz endüstrilerde hem pazarlama hem de rekabet avantajı içerisindeyiz. Etkin yönetim yapımız ve sarsılmaz yasal temellerimiz ile sürekli grup şirketlerimiz içerisindeki sinerjiyi arttırmaktayız.

Bünyemizdeki on beş firmamız ile ulusal ve uluslararası arenada finansman ve uzman kadrolarımız ile dev projelere imza atmaktayız. Alanında uzmanlaşmış şirketlerimiz ile inovasyonumuz sürekli desteklenmektedir.

Holding yapımız içerisinde sürekli gelişme ve sürdürülebildik amacı ile hareket ediyoruz. İnsana ve çevreye saygılı şirketlerimiz ile faaliyet içerisinde bulunduğumuz sektörlerde öncü olmanın sorumluluğunu ve bilincini taşıyoruz. Hekim Holding olarak bizi daha iyi tanımak ve Hekim Holding ne iş yapar sorusuna yanıt için sizi web sitemize davet ediyoruz.

Bir önceki yazımız olan Küçük Bir Adımla Dev Bir Şirkete Doğru Yol Alan Hekim Holding’in Başarısı başlıklı makalemizde Hekim Holding hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili mesajlar

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir