Holdingleşmenin Yararları Nelerdir?

Holdingleşmenin Yararları Nelerdir?

Son yıllarda dünya üzerinde olduğu kadar ülkemizde de holding sayısı gittikçe artmaktadır. Holdingleşme sürecinde satılan malın, üretiminden ambalajlanmasına, taşınmasından pazarlanmasına veya satışından sigortalanmasına kadar bir bütünlük sağlanması da etkili olmaktadır.

Firmalar holding yapıları ile tüm yönetsel ve idari süreçlerini uyumlaştırarak daha etkili süreçler ile şirketlere hâkim olmaktadır. Holding nasıl çalışır sorusundan önce isterseniz holdingleşmenin sağladığı yararlar nelerdir sorusuna kısaca cevap verelim.

  • Şirketlerin yönetilmesi daha etkin hale gelir. Süreçler standartlaştırıldığından daha etkili ve etkin karar alma sağlanır.
  • Holdingler bağlı firmaları sayesinde ellerinde büyük bir yatırım gücü tutarlar. Bu da özkaynak karlılığını arttırır.
  • Holding yapılarında yer alan şirketler ile riski dağıtarak, tek yerde toplanması önlenir.
  • Daha fazla ve geniş bir finansal imkânı elde edilmiş olur.
  • Ulusal boyuttan uluslararası boyuta geçmek finansal güç ile birlikte doğru orantılı olarak atar.
  • Rakiplerine göre kuvvetli hale gelerek rekabet gücü artar.
  • Uzmanlaşma sağlanır. Bu şekilde istenilen hedefe daha doğru ve etkin bir şekilde ulaşılır. Uzmanlık iş süreçlerinde hata yapma riskini de azaltır.
  • Bütünlemiş faaliyetler sayesinde elde edilen kar şirketler içerisinde kalır.
  • Yönetsel ve idari süreçlerde koordinasyon sağlanır.

Günümüzde artık holdingler sadece faaliyet içerisinde oldukları sektörlerinde yapılaştığı gibi farklı sektörlerde de şirketleri bünyelerine katabilmektedir. Bu da çeşitlilik sağlaması, riski azaltması, yatırım faydaları açısından sıklıkla tercih edilmektedir. Holding nasıl çalışır, holdingi oluşturan parçalar nelerdir bazen sektöre veya sunulan hizmet/ürüne göre de farklılıklar göstermektedir.

Türk Kanunu’nda Holding Yapılarına İlişkin Hükümler

Holdingler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı özel hükümlere göre kurulur ve yönetilir. 05 Kasım 2012 tarih ve 28468 sayı numaralı Resmi gazete’de yayınlanan tebliğin 5. Maddesine göre holding şirketlerinin kurulması ve ana sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler için Bakanlık (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) izni gerektiği hükmü yer almaktadır.

Bakanlık izni, şirketlerin tescil başvurularından ve kurul tarihinden önce olması gerekmektedir. Bakanlık izni olmadan kuruluş ve ana sözleşmede yapılacak değişiklikler Ticaret Sicil müdürlüğü tarafından kabul edilmez yani tescil işlemi gerçekleştirilmez. Bakanlık izni holdingler nasıl çalışır sorusunun cevabına temel oluşturmaktadır.

Ayrıca holdinglerin yedek akçe zorunlulukları Türk Ticaret Kanununa göre de özel hükümler ile düzenlenmiştir. Anonim şirketler yıllık karlarının yüzde 5’i, ödenmiş olan sermayelerinin yüzde 20’sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayırmaları gerekir. Bu sınıra ulaşılması ile birlikte hisse sahiplerine yüzde 5 oranında kar payı ödenir. Ayrıca kardan pay alacak olan hisse sahiplerine dağıtılacak olan topla tutarın yüzde 10’u da genel kanuni yedek akçe tutarına eklenir. Bu genel kanuni yedek akçe şirket sermayesinin ya da çıkarılmış sermayenin yarısı tutarını aşmadığı durumda sadece şirketin zararların kapatılmasına, işsizliğin önüne geçilmesine veya sonuçlarının azaltılmasına yönelik önlemler için kullanılır. Holdingler için ise yukarıda sözünü ettiğimiz koşullar uygulanmaz. Yani holdingler zorunlu kanuni yedek akçeleri iradi yedek akçeler niteliği kazanır.

Holdingler, bir anonim ya da birden fazla şirketin mali, idari ve tüm yönetsel süreçlerini kontrol ederler. Kuruluşu ve ana sözleşmelerindeki değişiklikler Bakanlığın iznine tabi olsa da, anim firmalardaki zorunlulukların bazılarından muaftır. Yani kanuni yedek akçe zorunluluğu ve yönetsel bütünlülüğü bakımında holdinglere kolaylık sağlanmıştır.

Ekonomik yapı içerisinde şirketlerin ortaklığının en üst yapısı olan holdingler ekonominin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu açıdan Hekim Holding olarak bu gücün farkında olarak hareket etmekteyiz. Müşterileriniz, çalışanlarımız ve tüm bağlı firmalarımız ile sürekli ileri hareket etme inancı ile çalışmaya devam edeceğiz.

Bir önceki yazımız olan Türkiye’nin Öncü Kuruluşunun Mimarı; Öner Hekim başlıklı makalemizde Hekim Holding Sahibini Biliyor Musunuz? hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir