Holdinglerin Vitaminleri Nelerdir?

Holdinglerin Vitaminleri Nelerdir?

Şirketin denetimine sahip olabilmek için Şirketteki hisselerin yüzde 51’ine sahip olmak gerekmektedir. Ancak Holdingin olduğu durumlarda bu anlayış geçerliliğini bir süreliğine muhafaza edemez. Yüzde 51’in çok altında bir hisseye sahip olmak bile yönetim alanında söz sahibi olabilmek için yeterlidir. Holdingin oluşturulmasında birtakım avantajlar olduğu gibi dezavantajları da vardır. Haddinden fazla Şirketin Holdinge dahil olması Şirketlerin arasındaki ilişkiyi karmaşık bir hale getirebilir. Ayrıca birçok Şirketin dahil olduğu Holdingler ödemeleri gereğinden daha fazla bir vergi külfetiyle karşı karşıya kalabilirler.

Holding Nasıl oluşur sorusunun yanıtında avantajlar ve dezavantajlar birlikte bulunmaktadır. Hangisinin daha baskın olduğunu söyleyebilecek bir sistem henüz ortaya çıkmış değildir. Ama Holdingin kurulmasındaki amaç maksimum faydayı sağlayabilmektir. Maksimum faydanın sağlanması için birçok girişimde bulunur Holdingler. Biraz tsunami etkisinden bahsedebiliriz. Tsunami gibi Holdingler hızlı bir büyüme ihtiyacı içerisindedir. Ve hızlı bir şekilde büyümeye devam ederler. Dünya ticaretinde söz sahibi olmaya çalışan topluluklar gün geçtikçe çoğalmaya başlamıştır. Bu çoğalma Holdingleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Küçük ve başarılı şirketler, dünya ekonomisi üzerindeki ticaret ve üretimi elinde bulundurmaya çalışan sermaye topluluklarının hedefi halindedir.

Bir hiyerarşik yapıyı barındırmaktadır Holdingler. Yukarıdan aşağıya doğru emirler ve istekler hareket eder.  Hareket ettikçe, genişler ve çoğalır. Bir huni şekline veya bir koniye benzetebiliriz Holdingleri. Bu koninin, en yukarısında bir baş, bir patron, bir yönetici bulunmaktadır. Bu patronun güdümünde diğer küçük şirketler varlıklarını sürdürmeye devam ederler. Holdingler ülkemizde Anonim şirket ile benzeşebilir. Fakat bu benzeşmenin aynılıkları olduğu gibi farklılıkları da bulunmaktadır. Bu fark ana sözleşmede bulunan “Amaç ve Konu” ile “Karın Dağıtımı” maddelerini Türk Ticaret Yasasının düzenlemesidir. Türk Ticaret Yasasının 466/4 maddesi Holding şirketlerin ana sözleşmelerinde bulunması gereken amaç ve konu başlıklarını detaylı bir şekilde düzenler.

Türk Ticaret Kanununda Holding nasıl oluşur sorusuna verilen yanıt anonim, limitet, kolektif, komandit ve paylı komandit şirketlerden farklı olarak yedek akçe ile ilgili hükümlerin düzenlenmesi sırasında verilmiştir. Holding şirketler kuruluşları itibarı ile anonim şirketlere benzerlik gösterirler. Bu hükümlere göre Holding şirketlerin kurulabilmesi için beş gerçek ya da tüzel kişinin ortaklık olarak bir araya gelmesi gerekmektedir. Holdinglerin ortaya çıkabilmesi için yatırılması gereken sermaye tutarı ise en az 50.000 TL şeklinde belirtilmektedir.

Holding Oluşturmak mı İstiyorsunuz?

Kafamıza takılan bir diğer soru işareti de normal anonim şirketlerin kuruluşlarında ya da sözleşme değişikliklerinde Bakanlıktan alınacak bir izne ihtiyaç duymamalarına rağmen Holding şirketlerin kurulumu ve ana sözleşme değişiklikleri için bakanlıktan alınacak izin mecburi olmasıdır. Akıldan çıkarılmaması gereken bir diğer nokta da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından sadece saf Holding ya da anonim şirket mertebesinde Holding şirketlerin kurulmasına izin verilmesi durumudur. Bu durumda anlamak gerekir ki normal bir anonim şirket kurmak için bakanlıktan bir onay alınması gerekmiyorken Holding kurulumunda bakanlık izni gerekmektedir.

Holding nasıl oluşur sorusuyla birlikte çokça anılan adeta onun öz be öz çocuğu olan bir diğer kavram saf holdingdir. Saf Holding kavramı ile değinilmek istenen olgu sınai ve ticari faaliyetlerde bulunmadıkları halde genel gayeleri bünyelerinde bulundurdukları şirketlere iştirak etmek olan şirketlerdir. Holding kavramı ile beraber duyduğumuz bir diğer kavram ise karma holdingdir. Bu kavramın zihinlerde oluşturduğu anlam ise ismi geçen Holdinglerin ticari faaliyetlere doğrudan katılmasıdır. Bu şirketler bünyelerinde bulundurdukları şirketlere iştirak etmenin yanı sıra kar amaçlı ticari faaliyetlerde bulunmaktadırlar.

Bir önceki yazımız olan Holding Sahibi Olmak İsteyenlere Tavsiyeler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir