Holding Sahibi Olmak İsteyenlere Tavsiyeler

Holding Sahibi Olmak İsteyenlere Tavsiyeler

Nasıl holding sahibi olunur sorusuna verilen cevaplardan biri holdinglerin var olan ortakların birleşmesiyle yerine genel olarak kurulduktan sonra bünyelerine çeşitli alanlarda ticari faaliyetlerini sürdüren irili ufaklı ortaklar katarak büyümeye devam etmeleridir. Holding ortaklar kurulma aşamalarında doğrudan bir holding ortak olarak kurulmak yerine var olan ortakların birleşmesiyle oluşturulmaktadır. Bu birleşim kendini ticaret unvanı, amaç ve konu maddelerinde yapılacak değişikliklerle göstermektedir. Bu değişikliğin ortaya konulabilmesi için Sanayi ve ticaret bakanlığından izin alınması gerekmektedir.

İş birliği gerek

Türk Ticaret Kanunun 519. maddesine göre anonim ortaklarda yıllık karın %5’i, ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılmalıdır. Söz konusu %20’lik sınıra ulaşıldıktan sonra ortağın kar payı dağıtması halinde; md. 519/2-c uyarınca kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10’u genel kanuni yedek akçeye eklenmelidir.

Holdingler ana amaçları doğrultusunda sınai, ticari, mali, zirai ve diğer bütün konularda faaliyet gösteren sermaye ortaklarına kurucu ortak olarak katılma hakkına sahiptir. Bu durumda bahsi geçen ortakların hisselerini satın alması bu ortaklara yönetici ya da kurucu ortak olarak katılabilmesi için yeterlidir.

Nasıl holding sahibi olunur sorusuna verilecek yanıtlardan bir diğeri kurucu ortak olarak dahil oldukları ortakların, yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim alanlarında kalkınmasına ve ilerlenmesine önemli bir hakka sahip olurlar. Ticaretin ve yatırımın güvenli bir şekilde devam etmesini sağlarlar. Bu ortakların girişmeyi planladığı yeni yatırımlar ile ilgili ortağın mali yapısını ve kapasitesini inceleyerek uygulama konusunda yol gösterir ve öncü olurlar. Bu ortakları mali açıdan idare ve işletmelerini gerçekleştirirler uzun ve kısa vadeli planlamalarını yaparlar. Alınacak bu kararların hemen hepsinde genel kurulun onayının gerektiği de akıllarda olması gereken bir diğer olgudur..

Ülkemizde var olan holding ortaklar ile ilgili istatistiklere bakıldığında, Türkiye’deki ilk holding ortak unvanını 20 Kasım 1963 senesinde kurulan ve 12 Aralık 1963 tarihli resmi gazetede bu kuruluşun resmiyet kazandığı Koç holding olduğunu görülmektedir. Holding ortaklar ile ilgili istatistiklere daha yakından baktığımızda ise 1980 senesinde ortalama 100, 1996 senesinde ortalama 526, 2001 senesi itibarı ile 762, 2009 senesi itibarı ile de 1.400’den fazla holding ortağın kurulduğunu ve varlığını sürdürdüğünü görmekteyiz.

Günümüzde ülkemizde faaliyetlerini sürdüren holding ortakların hizmet verdikleri alanlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Araştırma ve geliştirme
 • Muhasebe organizasyon ve kontrolü,
 • Hukuk müşavirliği,
 • Finansman temini Pazarlama ve dağıtım,
 • Yatırım projelerinin hazırlanması,
 • Hedeflerin tayini Planlama Örgütlendirme ve kararların uygulanması,
 • Bilgisayar hizmetleri,
 • Sevk ve idare,
 • Mali revizyon ve vergi müşavirliği,
 • Piyasa araştırmaları gibi,
 • Personel temini ve eğitimi gibi…

Holdingler hizmet verdikleri bu alanlarda bünyelerinde bulundurdukları ortakların hizmet giderlerin gider olarak gösterebilmektedirler. Ancak bu giderlerin yasal olarak gösterilebilmesi için bazı şartlar gereklidir. Bunlardan en önemlisi bu hizmetlerin katı olarak verilmiş olması, kesilmiş olan faturalarda verilen hizmetlerin ayrıntılı olarak belirtilmiş olması ve eğer verilen hizmetlerin hepsi birden bir faturada belirtilmiş ise verilen her hizmet bedelinin ayrı ayrı belirtilmiş olması gereklidir.

Nasıl holding sahibi olunur sorusu ekonomi camiası içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Holdinge Nasıl Patron Olunur başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir