Güçlü Bir Şirketler Topluluğu İçin Nasıl Holding Kurulur?

Güçlü Bir Şirketler Topluluğu İçin Nasıl Holding Kurulur?

Ulusal olsun uluslararası ekonomik piyasalarda olsun ticaret için en önemli faktörler şirketlerdir. Hem rekabet hem de ekonomik güç her zaman büyük ölçekli firmaların hâkimiyeti altında olmaktadır.

Büyük firmaların yönetimsel ve finansal avantajları onları sektörlerinde bir lider konumuna getirmektedir. Bu sebepledir ki ülkemizde olduğu kadar dünya üzerine de güçlü bir yönetim ve finansal yapı için holdingler kurulmaktadır.

Holdingler iç yapıları itibariyle piramitsel bir yapıdadırlar. Yani bağı şirketlerin üstünde yetki ve sermayeyi elinde tutan bir ana güç bulunmaktadır. Ülkemizde holding şirketlerin kuruluşu ile anonim şirket kuruluşuna benzemekle birlikte farklılıkları da bulunmaktadır.

Holdingler ticaret kadar yatırımlarında güvenli bir şekilde sürdürülebilir olmasını sağlarlar. Bununla birlikte de holding nedir, nasıl holding kurulur bir holding ne iş yapar gibi kavramların çok iyi bilinmediği de bir gerçektir. Ancak ekonominin temel taşları olan bu şirketler topluluğunun nasıl kurulduğu da önemlidir. Nasıl holding kurulur isterseniz kısaca bir bakalım.

Holding Kurmak İçin Ne Gibi Gereklilikler Vardır?

Türk Ticaret Kanunumuz da holding şirketlerinin kurulması ile alakalı net ve kesin hükümler bulunmamaktadır. Kanunda limitet, anonim, kolektif yanı sıra komandit ve paylı komandit tarzında firmalardan bahsetmekle birlikte holding şirketlerine yönelik olarak dolaylı hükümler vardır.

Ancak holding firmaları kurulmaları itibariyle yapı olarak anonim şirketler ile benzerlik gösterirler. Holdingler beş adet tüzel veya gerçek kişinin ortaklık çatısında bir araya gelmesi ile kurulur. Ayrıca bir holdingin kurulması için ortakların yatırması gereken sermayenin tutarı da en az 50 bin Türk lirası şeklinde belirlenmiştir.

Bir diğer önemli nokta da klasik anonim şirketlerin kurulması veya sözleşmelerindeki değişikliklerde Bakanlık iznine gerek yok iken holding şirketlerinin kurulması ve ana sözleşmelerinde meydana gelebilecek değişiklikler için bakanlıktan izin almaları zorunludur. Ayrıca holding genel kurullarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da bir temsilcisi bulunması şartı vardır. Bu noktalar aklınızda olabilecek nasıl holding kurulur sorusuna bir nebze yanıt olacaktır.

Şirketler Topluluklarının Yasal Çerçevede Güçlenmesi Holdingleşme İle Sağlanır

Günümüzde holding şirketlerden söz edildiğinde “saf veya karma holding” kavramlarından sıkça söz edilmektedir. Saf holding terimi, ticari faaliyet içerisinde bulunmamakla birlikte genel amacı bünyelerindeki şirketlere iştirak etmek olan holdingleri tanımlamak için kullanılır. Karma holding ise holdinglerin ticari faaliyetlere katılmasıdır. Yani şirketler bünyelerinde yer alan şirketlere iştirak etmek yanında kar amaçlı olarak ticari faaliyetler içerisinde de bulunurlar.

Ekonomik piyasalarda genel olarak karma holdinglere rastlanmaktadır. Holdingler en başta bir holding şirketi şeklinde kurulabildiği gibi anonim şirketlerin birleşmesi neticesinde de kurulabilir. Bu da nasıl holding kurulur sorusunun başka bir yanıtıdır. Faaliyette olan anonim şirketlerin unvanları yanında amaçları ve konu maddelerinde yapılan değişiklikler ile holding yapısına dönüşülür. Ancak unutulmamalıdır ki bunun için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın izni zorunludur.

Türk Ticaret Kanunumuzda yer alan 519. Maddeye göre anonim şirketlerin yıllık karlarının yüzde 5’i ve ödenmiş sermayelerinin yüzde 20’sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur. Sözü edilen bu yüzde 20’lik limite ulaşıldığı zaman eğer şirket kar payı dağıtır ise kanunun 519.maddesi 2-c bendine göre bu kardan pay alacak olan kişilere dağıtılacak karın toplam tutarının yüzde 10’u da genel kanuni yedek akçeye eklenmesi zorunludur.

Türk Ticaret Kanununun 519’a 3. Maddesine görse de genel kanuni yedek akçe eğer sermaye veya çıkarılmış sermayenin yarısı kadarını geçmediği durumda sadece zararların kapatılması, faaliyetlerin kötüye gittiği durumlarda şirketi devam ettirmeye ya da işsizliği önlemeye yönelik kullanılması düzenlenmiştir. Yani kötü sonuçların hafifletilmesine yönelik önlemler için kullanılmalıdır.

indir

Holdinglerde Kurucu Ortakların Rolü Nedir?

Holdingler ana sözleşmelerinde belirtmiş oldukları amaçları doğrultusunda çok çeşitli konularda faaliyet içerisinde olan her çeşit şirkete kurucu ortak olarak katılabilirler. Bu şirketler yeni kurulabildiği gibi mevcutta faaliyete olan şirketlerin hisselerinin satın alınması şeklinde de olabilir. Mevcutta faaliyette olan şirketlere kurucu ortak olarak katılması şirketin holding bünyesine katılması için yeterlidir.

Yönetici veya kurucu ortak olarak iştirak ettikleri firmaların yatırımdan finansmana veya organizasyondan yönetime kadar her aşamasında kalkınması kadar ilerlemelerine de katkı sağlarlar.

Holdingler ekonominin gelişmesi için itici güç olan temel yapı taşlarıdır. Çünkü yeni yatırımlar ile ilgili şirketlerin mali yapıları kadar kapasitelerinin de gelişmesine katkı sağlarlar. Holdingler iştirak ettikleri firmaları tek bir çatı altına toplayarak tek bir kültür, anlayış ve yönetim oluşturmaya çalışırlar. Bu da onların tek bir güç haline gelmesini sağlayan önemli bir faktör konumundadır.

Rekabeti tetikleyici Faktörlerin Başında Holdingler Geliyor

Günümüzde holdingler ana faaliyet alanları yanı sıra birçok yeni alanda da kendilerini göstermektedirler. Eskiden holdingler birbirlerinin alanlarına girmez iken artık ortak platformlarda daha çok karşı karşıya gelir hale gelmişlerdir.

Özellikle karı yüksek sektörler birbirleri ile rekabet eden holdinglerin artmasına neden olmuştur. Holdinglerin karlı faaliyet alanlarında birbirleri ile rekabet içerisinde olması da ekonomik yapıyı hareketlendirmeye başlamıştır. Sadece ulusal holdingler değil uluslararası holdingler de dünya üzerinde daha hareketli hale gelmiştir. Yani holdingler ile rekabet her yere yayılmıştır.

Bir holding gıda alanında yatırım yaparken aynı zamanda otomotiv alanında da faaliyet göstererek ekonomiyi hareketlendirebilmektedir. Rekabetin artması ile kaliteli hizmet ve ürün artışı da tetiklemiştir.

Holdinglerin ekonomi içerisinde bu yükselen yıldızı birçok şirketin birleşerek holding haline gelmesine de neden olmuştur. Şu sıralarda şirketler gruplarında sıklıkla sorulan soruların başında nasıl holding kurulur sorusu gelmesi bunun doğal sonucudur.

holding

Birlikte Çalışarak Güçlü Bir Yapı İçin hekim Holding

Hekim Holding olarak çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ile dünya devi bir holding olmak için çalışıyoruz. Bünyemizde yer alan çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımız ile çeşitliliğe sahip bir grubuz. Bütün bu çeşitliliğimiz birim zenginliğimizi oluşturmaktadır.

Çalışanlarımızdan tedarikçilerimize müşterilerimizden üçünü kişilere kadar bir zincir oluşturmaktayız. Hekim Holding olarak hepimiz birbirimize ilham vererek birbirimizden ilham alıyoruz. Yeteneklerimiz ve becerilerimiz ile kendi hedeflerimize ulaşmak yanında bir arada çalıştığımız herkesinde hedeflerine ulaşması için bir arada hareket ediyoruz.

Ana amacımız kardeş firmalarımızın faaliyet içerisinde olduğu tüm alanlarda lider kuruluşlar olmalarıdır. Bu misyon ile hareket ederken rekabetçi piyasalarda Hekim Holding olarak dev projelere imza atıp kendimizi gösteriyoruz. Bu amaçladır ki girdiğimiz her sektörde farkımızı ortaya koymaktayız.

2006 yılından bu yana holding yapısı ile hareket eden Hekim Holding olarak balı firmalarımız ile Türk ekonomisi yanı sıra dünya ekonomisi üzerinde de söz sahibi konumundayız. Hizmet vermiş olduğumuz tüm endüstriyel alanlarda güçlü ve uzman kadrolarımız ile bir marka değeri oluşturduk.

İnovasyon ve sürdürülebirlik Hekim Holding olarak olmazsa olmaz hedeflerimiz arasındadır. Bu amaçla sürekli bağlı sektörlerimizde yenilikleri takip ederek, kendimize adapte edip veya yeniliği kendimiz keşfederek sektörde yolumuza devam etmekteyiz. Her geçen yıl ile daha güçlenen bir Hekim Holding yapımız ile yapı sektöründen gıda sektörüne madencilikten dış ticarete kadar çok çeşitli yelpazede çalışmaktayız.

İnsana ve çevreye saygı amacından sapmadan hedefimize kilitlenmiş şekilde yolumuza devam edeceğiz. Nasıl holding kurulur sorusunun canlı yanıtı olan Hekim Holding ile umutlu yarınları hedefledik.

Bir önceki yazımız olan İstanbul’daki Holdingler ve İş Dünyasındaki Yeri başlıklı makalemizde Hekim Holding ve Holding hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir